Soupis výstav

Titulní strana
Galerie obrazů
Výstavy
Kreslený humor
Knižní ilustrace
Grafické listy
Akvarely
Z literární tvorby
Dětský koutek
1966 Praha (PKOJF)
1966 Praha (galerie Platýz)
1967 Praha (galerie Platýz)
1967 Solenice
1968 Příbram
1968 Praha
1968 Písek
1969 Příbram
1969 Praha (Městská knihovna)
1970 Praha (div. SKN)
1970 Příbram
1973 Praha - Krč
1977 Č. Budějovice
1980 Křivoklát (sochy a dřevořezby)
1982 Karlštejn
1983 Karlštejn
1984 Praha (PKOJF)
2000 Praha (Salón 2000)
2001 Pedagogické muzeum Praha
2002 Galerie Maron Praha

od r.1995 pravidelná účast na Salónu dárců pro konto Bariéry

Samostatné výstavy:
1970 Praha (numismatický humor)
1977 Děčín (kreslený humor)
1981 Praha (palác Kotva - obrazy a sochy)
1982 Praha (palác Kotva - Karel Benetka a jiné legrace - kreslený humor)
1986 Jičín (kreslený humor)
1994 Jičín (obrazy)
2003 Praha (obrazy z modrého období)
2004 Sobotka (ilustrace a kreslený humor)
2006 Varnsdorf (galerie "M" - Kreslený humor Karla Benetky)
2008 Praha (obrazy a kreslený humor)
2009 Praha (Chodovská tvrz - obrazy a grafiky)
2013 Praha (Novoměstská radnice v Praze 2 - výroční výstava obrazů, grafik a kresleného humoru)
2019 Praha (Novoměstská radnice v Praze 2 - výstava kreseb, grafik a obrazů)

Karel Benetka

Narozen 6. 9. 1938 v Praze. Vystudoval VPŠE a od roku 1959 projektoval elektrárny a rozvodny v Elektromontážních závodech. Po roce 1968 byl z politických důvodů nucen opustit své původní povolání. Od té doby je už jen svobodným umělcem. Věnuje se malování obrazů a literární tvorbě. Kreslený humor uveřejňuje od roku 1965. Ilustroval mnoho knih, známě jsou například ilustrace učebnic pro základní školy.

Soukromá výtvarná studia
1959-62 Vladimír Vraštil, (kresba a malba)
1962-64 František Nedvěd, (kresba a malba)
1964-68 Jindřich Koukolský, (kresba a malba)
1967-68 Miroslav Pangrác, (sochy)

O.Š.UMPRUM, Praha
1982-84 (umělecká dřevořezba)

VOŠV Praha 3, Hollarovo nám.
1985-89 (kresba, grafika, výtvarný design)
profesoři: Libuše Stratilová, Radomila Kunová

Od roku 1965 člen skupiny Nezávislí
Od r. 2001 člen UVU Praha (mimo sekce)

telefon: 224 255 170,
e-mail: benetkakvolny.cz
© 2008 Karel Benetka